BIG Symposium „Keine Sprache ausblenden“

Vypátrat zdroje - rozvinout potenciály

Vídeňští partneři projektu BIG (Spolupráce v oblasti vzdělávání v pohraničním regionu *)) Stadtschulrat für Wien a Wiener Kinderfreunde velmi úspěšně zorganizovali symposium k tématu vícejazyčnosti. Na naše pozvání se dostavilo 220 účastníků z Rakouska, Maďarska, České republiky a Slovenska.

Dopoledne dostali slovo zástupci obou vídeňských projektových partnerů - předseda Stadtschulrat für Wien pan Mag. Heinrich Himmer a vedoucí společnosti Wiener Kinderfreunde Christian Morawek, jakož i Mag. Jürgen Czernohorszky z Městské rady pro vzdělávání a Mag.Jan Sisko z Ministerstva školství. Také vědè byl dán prostor: Prof. Dr. Hans Jürgen Krumm se věnoval vícejazyčnosti v politickém kontextu a Dr. Karin Steiner (WKF) prezentovala první výsledky projektu BIG. Krátké přednášky měli také Prof. Dr. Georg Gombos (Univerzita Klagenfurt), který se zabýval "vícejazyčností jako zdrojem", a Prof. Dr. Ingelore Oomen-Welke (Univerzita Freiburg), která se věnovala vícejazyčnosti ve výuce německého jazyka. V odpoledních hodinách se účastníci mohli rozhodnout pro jeden z devíti nabízených workshopů, které se narozdíl od teoretických přednášek z dopoledních hodin věnovaly většinou praktickým zkušenostem a poznatkům z projektu BIG.

*) Projekty BIG AT-HU, BIG AT-CZ a BIG SK-AT jsou realizovány v rámci programů spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Maďarsko, INTERREG V-A Rakousko - Česká republika a INTERREG V-A Slovensko-Rakousko s finanční podporou z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Fotografie

Všechny fotografie z akce najdete ve fotogalerii.

symposium-173
symposium-85
symposium-73
symposium-46
symposium-41
symposium-26
symposium-5

Papíry