ZVaS České Budějovice se podílí na realizaci projektů EU od roku 2006. V rámci ERDF se v letech 2009 – 2014 stal příjemcem projektů česko-rakouské přeshraniční spolupráce.

ZVaS se prozatím podílel na následujících projektech:
Moderní učitel se multimediálních technologií nebojí (2009 – 2012) – orientovaný na prohlubování práce pedagogů ZŠ s multimediální technikou a její implementaci do výuky. 
Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých (2009 – 2012) – projekt česko-rakouské přeshraniční spolupráce pro učitelky a děti MŠ. Zdokonalujeme se v angličtině – Učíme se na zkoušku PET (2010 – 2012) – určený pro učitele angličtiny na ZŠ s cílem zkvalitnění úrovně jazykové výuky. 
Specializovaná knihovna jako krajské informační centrum (2009 – 2012) – s cílem založit moderní knihovnu pro pedagogy a jejím využitím zvyšovat jejich odborné kompetence. 
Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů (2012 – 2014) – projekt česko-rakouské přeshraniční spolupráce určený pro děti, žáky a pedagogy MŠ a ZŠ. 
ICT nás baví (2014 – 2015) – projekt zaměřený na zavádění nových ICT technologií do výuky na ZŠ.