Sample title

EdTwin

Education Twinning for European Citizenship - Heading for Excellence in the Centrope Region

EdTWIN (Education Twinning) je vzdělávací iniciativa Evropské kanceláře Městské školské rady ve Vídni financovaná Evropskou unií pro udržitelný rozvoj regionu Centropa.