Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace (dále jen Středisko služeb školám Brno) je organizace zřízena Jihomoravským krajem (dále jen JMK), která ve své hlavní činnosti poskytuje služby a další vzdělávání pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení na území Jihomoravského kraje. Středisko služeb školám Brno realizuje projekty podpořené EU od roku 2006. V minulém projektovém období v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007–2013 uskutečnilo 4 projekty a v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zrealizovalo 13 projektů.

Středisko služeb školám Brno dosud zrealizovalo 17 projektů podpořených EU, (více na http://www.sssbrno.cz/?go=projekty). Pro realizaci projektu jsou využitelné naše zkušenosti zejména z projektů programu EÚS AT-CZ 2007–2013: Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých (IB-KE) - Cílem projektu bylo posílení spolupráce mezi MŠ obou zemí, vznik multikulturních týmů, výuka cizího jazyka v MŠ, rozvoj společného vzdělávání pedagogů a lektorů, výměna vědeckých poznatků o předškolní výchově, setkávání partnerských zemí a výměna zkušeností, vytvoření nových výukových materiálů.

Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů (IB-KSP) - Cílem projektu bylo zlepšení kvality výuky cizího jazyka v MŠ, odborný dohled nad výukou, rozšíření výuky NJ na ZŠ, výuka NJ pro pedagogy MŠ, ZŠ a rodiče, partnerství mezi MŠ a ZŠ v CZ a AT, stáže jazyk. lektorů v AT, podpora praxe v MŠ pro žáky a studenty pedagogických škol, další vzdělávání pedagogů z MŠ a ZŠ, vytvoření nových výukových materiálů.