Partnerství v projektu je zastoupeno oddělením předškolního vzdělávání, které spadá pod ředitelství odboru vzdělání a společnost Úřadu hornorakouské zemské vlády. Úkolem oddělení předškolního vzdělávání (opatrování dětí) je vytvoření rámcových podmínek pro odpovídající a kvalitní předškolní vzdělávání v Horním Rakousku. Klíčovou kompetencí je zajištění kvality v zařízeních poskytujících předškolní vzdělávání prostřednictvím proškolení zaměstnanců v právních a pedagogických otázkách týkajících se zařízení poskytujících předškolní vzdělávání, nebo poskytnutí široké a fundované nabídky dalšího vzdělávání pro zaměstnance v zařízeních předškolního vzdělávání. Co se osvojování jazyka týče, má Úřad vlády Horního Rakouska zkušenosti s projektem „Angličtina v mateřských školách“ a poznatky z vytvořených balíčků opatření pro ranou jazykovou výuku, které byly vytvořeny oddělením předškolní vzdělávání.