"Wiener Kinderfreunde" jsou největším soukromým poskytovatelem předškolního vzdělávání ve Vídni. V 160 zařízeních ve Vídni poskytují denně vzdělání asi 12.000 dětem ve věku od 1-12 let. "Wiener Kinderfreunde" mají v mnoha oblastech díky moderní pedagogice vedoucí postavení ve Vídni, stejně jako velké zkušenosti v oblasti externího a interního měření kvality, v práci s portfoliem jakož i v podpoře (více)jazykových kompetencí.

V letech 2005-2008 byli projektovým partnerem v projektu ENEMU "Podpora rané vícejazyčnosti" s obsahovou prací na vzdělávacích modulech (lingvistika) pro pedagogy a vývojem učebních materiálů pro děti (2-6 let) v 6 jazycích pro jazykovou a mezikulturní podporu.