Městská školská rada ve Vídni je odpovědná za organizační a obsahovou realizaci školního vzdělávání 6 až 18/19-letých. Ve všech oblastech činnosti Vídeňské školské rady je pevně zakotven zodpovědný přístup k vícejazyčnosti a kulturní rozmanitosti, který je zajišťován jeho institucí „Centrem na podporu jazyků“ ve Vídni. V oblasti podpory jazyků sousedů řídila Evropská kanceléř projekty EdTWIN AT-HU, AT-CZ, SK-AT a zúčastnila se jako projektový partner projektů IB-KSP AT-CZ und IB-KSP-AT-SK.

Evropská kancelář Vídeňské školské rady je zapojena od roku 1997 do evropských projektů a byla vedoucím projektovým partnerem v projektu CERNET Projekt se SK, CZ a HU (INTEREG IIA & IIIA 1997-2004). Účast v projektech dále pokračovala v projektu EdGATE(3E0044I-B) v INTERREG IIIC a v projektu ET-struct (2CE273P1) v programu CENTRAL EUROPE v roli vedoucího projektového partnera. Evropská kancelář byla rovněž vedoucím partnerem v CENTRAL EUROPE Projektu i.e. SMART (4CE429P1). Kromě toho byla Evropská kancelář partnerem v četných projektech Comenius a Erasmus+.