Vedoucím partnerem projektu BIG AT-CZ, financovaného z programu INTERREG z fondů ERDF, je Úřad dolnorakouské vlády. Vedoucí partner implementuje vzdělávací poradenství pro mateřské školy a sestavuje vzdělávací program pro jejich zaměstnance. Přispívá také k odborné znalosti v oblasti rozvoje jazyka v raném dětství a vícejazyčnosti v mateřských školách. Úřad vlády Dolního Rakouska byl jako partner zapojen do projektů EDUCORB, EDUCORB a realizoval také další projekty v programech ETZ AT-HU a SK-AT.