Vysočina Education je příspěvková organizace Kraje Vysočina. Hlavní činností organizace je poskytování dalšího vzdělávání pedagogickým pracovníkům, příprava a realizace projektů pro oblast školství na regionální i nadregionální úrovni s využitím dotačních zdrojů z evropských strukturálních fondů, vytváření sítí odborníků a škol pro zkvalitnění vzdělávacího procesu ve školách a školských zařízeních v Kraji Vysočina. Vysočina Education úspěšně realizovala mnoho projektů financovaných z ESF a ERDF v minulém projektovém období (viz zkušenosti s realizací projektů a www.vys-edu.cz) a disponuje kvalitním, školeným a zkušeným týmem kmenových i externích zaměstnanců, kteří projekty řídili. Organizace navíc zaměstnává dva projektové manažery, kteří veškeré projektové aktivity organizace kontrolují.

Vysočina Education realizovala v minulém projektovém období mnoho projektů ze strukturálních fondů EU – ESF i ERDF jako žadatel a příjemce podpory či jako partner – viz www.vys-edu.cz. Z OP VK například (národní operační program, ESF):  

  • Metodika v anglickém jazyce, zaměření na nové metody výuky jazyků a metodu CLIL, partner British Council
  • Ředitel - manažer učící se organizace, zprostředkování konceptu Učící se škola a metody autoevaluace školy CAF
  • Učitel-mentor, vzdělávání učitelů ke sdílení profesních zkušeností a poskytování mentorských služeb
  • Podpora zdravého životního stylu ve školách Kraje Vysočina
  • Z EÚS AT-CZ 2007-2013 například:
    • IB-KSP (projektový partner)
    • EDU.REGION (projektový partner)

Další projekty na www.vys-edu.cz